00257-2020-0001 Договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на течни горива за МПС в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Доставка на течни горива за МПС за нуждите на Община Ботевград”; Обособена позиция №2: „Доставка на течни горива за МПС за нуждите на ОП „БКС“; Обособена позиция №3: „Доставка на течни горива за МПС за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“

06 Февруари 2020г.

 

 

 

Обявление
Обявление за възложена поръчка
05 Март 2020г.
Обявление за приключен договор-ОП 1
19 Март 2021г.
Обявление за приключен договор-ОП 2
19 Март 2021г.
Обявление за приключен договор-ОП 3
19 Март 2021г.
Решение
Решение за откриване на процедура
06 Февруари 2020г.
Договори
Договор
02 Март 2020г.
Назад