00257-2020-0001 Договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на течни горива за МПС в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Доставка на течни горива за МПС за нуждите на Община Ботевград”; Обособена позиция №2: „Доставка на течни горива за МПС за нуждите на ОП „БКС“; Обособена позиция №3: „Доставка на течни горива за МПС за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“

06 Февруари 2020

 

 

 

Обявление
Обявление за възложена поръчка
05 Март 2020
Решение
Решение за откриване на процедура
06 Февруари 2020
Договори
Договор
02 Март 2020
Назад