Документация за участие в открита процедура по ЗОП - 00257-2014-0005

26 Август 2014
Документация за участие в открита процедура по ЗОП  с предмет: “Снегопочистване  и опесъчаване на улиците, включително  и  на централна градска част  в  гр.Ботевград  и  общинска  пътна  мрежа  на територията на община Ботевград за зимния период 2014г.- 2015г.” в две обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Снегопочистване  и опесъчаване на улици, включително на  централна градска част в гр.Ботевград”,

Обособена позиция 2: „Снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на територията на Община Ботевград за зимния период 2014г.- 2015г.”
Документация
Документация за участие
26 Август 2014
Образци
26 Август 2014
Списък улици
26 Август 2014
Схеми
26 Август 2014
Декларации
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОДЕНИ ГАРАНЦИИ
28 Октомври 2014
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ
07 Ноември 2014
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ 2
18 Май 2014
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
21 Август 2014
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
21 Август 2014
Обявление
Обявление
26 Август 2014
Решение
Решение за публикуване
26 Август 2014
РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
26 Септември 2014
Решение за избор на изпълнител
14 Октомври 2014
Отговори на въпроси
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
01 Октомври 2014
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
09 Октомври 2014
Договори
Договор с приложения за позиция 1
07 Ноември 2014
Договор с приложения за позиция 2
07 Ноември 2014
Протоколи
Протокол № 1
09 Октомври 2014
Протокол № 2
09 Октомври 2014
Протокол № 3
09 Октомври 2014
Назад