Доставка на два броя специализирани транспортни средства за събиране и извозване на битови отпадъци

08 Февруари 2016
Доставка на два броя специализирани транспортни средства за събиране и извозване на битови отпадъци за нуждите на Общинско предприятие „Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности”, гр.Ботевград – Сметосъбираща машина 6х2
Публична покана
Публична покана
08 Февруари 2016
Документация
Документация
08 Февруари 2016
Образци
08 Февруари 2016
Решение
Решение за прекратяване
26 Февруари 2016
Отговори на въпроси
Разяснение по чл.101б, ал.6 от ЗОП
15 Февруари 2016
Договори
Проекто договор
08 Февруари 2016
Протоколи
Протокол № 1
26 Февруари 2016
Протокол №2
26 Февруари 2016
Назад