„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр.Ботевград” в дванадесет обособени позиции"

14 Април 2016
„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във  връзка с реализацията на Националната програма за енергийна  ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на  гр.Ботевград”  в дванадесет обособени позиции" - 00257-2016-0004
Предварително обявление Инженеринг Национална програма
13 Април 2016
Назад