Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики

07 Януари 2016
Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорт
Публична покана
Публична покана
07 Януари 2016
Документация
Документация
07 Януари 2016
Образци
07 Януари 2016
Отговори на въпроси
Разяснение по чл.101б, ал.6 от ЗОП
11 Януари 2016
Договори
Проекто договор
07 Януари 2016
Договор Тобо инвест техн. паспорт
07 Март 2016
Протоколи
Протокол № 2 Техн. паспорт
28 Януари 2016
Протокол № 3 Техн. паспорт
10 Февруари 2016
Протокол №1
02 Февруари 2016
Назад