Обществена поръчка с предмет - „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр.Ботевград" в дванадесет обособени позиции

12 Април 2016
Документация
Документация
15 Април 2016
Обявление
Обявление
14 Април 2016
Обявление изпълнен дог-р Об.п-я 1
04 Юни 2018
Обявление изпълнен дог-р Об.п-я 3
04 Юни 2018
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП6
21 Юни 2018
Oбявление за приключване на договор за обществена поръчка - обособена позиция № 12
13 Юли 2018
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП4
18 Юли 2018
Oбявление за приключване на договор за обществена поръчка обособена позиция №9
17 Септември 2018
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка-ОП10
11 Януари 2019
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка-ОП2
20 Март 2019
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка-ОП7
21 Март 2019
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка- ОП 11
05 Юли 2019
Обява
Съобщение до заинтересованите лица
09 Юни 2016
Решение
Решение
14 Април 2016
Решение за промяна
28 Април 2016
Решение изпълнители Инженеринг
30 Септември 2016
Договори
ПРОЕКТО ДОГОВОР
15 Април 2016
Информация за 7 броя сключени договори Инженеринг
13 Декември 2016
Договори
13 Декември 2016
Договор - обособена позиция 5
28 Февруари 2017
Договор - обособена позиция 4
28 Февруари 2017
Договор об. 3
02 Май 2017
Договор об. 8
02 Май 2017
Договор об. 9
02 Май 2017
Протоколи
Протокол № 2
13 Юли 2016
Протокол № 1
30 Септември 2016
Протокол №3
30 Септември 2016
Протокол № 4
30 Септември 2016
Протокол № 5
30 Септември 2016
Протокол № 6
30 Септември 2016
Протокол № 7
30 Септември 2016
Протокол № 8
30 Септември 2016
Протокол № 6
30 Септември 2016
Файлове за преглед
Сертификати, Обледвания за ЕЕ,Резюмета, Доклади, Обследване за установяване на техн. хар-ки, Технически паспорти
15 Април 2016
Образци
15 Април 2016
Разяснение ОП Иженеринг № 1
30 Май 2016
Разяснение ОП Иженеринг № 2
30 Май 2016
Разяснение
03 Юни 2016
Постановление
03 Юни 2016
Съобщение
17 Август 2016
Съобщение за отваряне на ценови оферти
19 Август 2016
Информация - обособени позиции 4 и 5
28 Февруари 2017
Информация сключени договори об. 3, 8 и 9
02 Май 2017
Назад