Обследване за енергийна ефективност и сертифициране по чл. 48 от Закона за енергийна ефективност и обследване на сгради за установяване на техническите характеристики

02 Март 2016
„Обследване за енергийна ефективност и сертифициране по чл. 48 от Закона за енергийна ефективност и обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ на жилищни и административни сгради на територията на гр. Ботевград, по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020".  - 00257-2016-0001
Съобщение за отваряне на ценови оферти
20 Април 2016
Документация
Документация
02 Март 2016
Образци
02 Март 2016
Техническа спецификация ОП 1
02 Март 2016
Техническа спецификация ОП 2
02 Март 2016
Разяснениe
21 Март 2016
Обявление
Обявление
02 Март 2016
Обявление изпълнен договор Обследване
02 Декември 2016
Обявление изпълнен договор техн. х-ки
10 Октомври 2016
Решение
Решение региони в растеж
02 Март 2016
Решение
27 Април 2016
Решение 2 от 13.05.2016г. за нов изпълнител об. поз. 2
13 Май 2016
Отговори на въпроси
Разяснениe №2
25 Март 2016
Договори
Договор Региони в растеж Обос.п-я № 1
07 Юни 2016
Договор Региони в растеж Обос.п-я № 2
07 Юни 2016
Информация за сключен договор
24 Юни 2016
Протоколи
Протокол №2
01 Април 2016
Протокол №1
27 Април 2016
Протокол №3
27 Април 2016
Протокол №4
27 Април 2016
Протокол №5
27 Април 2016
Протокол №6
27 Април 2016
Файлове за преглед
Справка за освободени гаранции за участие обследване
17 Юни 2016
Назад