Пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за "Изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура (вкл. всички съпътстващи дейности и разходи)"

27 Юни 2019
Покана
27 Юни 2019
Приложение 1
27 Юни 2019
Приложение 2
27 Юни 2019
Приложение 3
27 Юни 2019
Приложение 4
27 Юни 2019
Съобщение за удължаване на срок
02 Юли 2019
Решение
Решение
10 Юли 2019
Протоколи
Протокол
10 Юли 2019
Назад