Пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Ботевград“, който се финансира по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

10 Април 2023г.

Във връзка с подготовка на предложение за изпълнение на проект Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Ботевград“, който се финансира по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, с оглед настъпила промяна в инвестиционното намерение на Общината, при значително повишените цени за извършване на строително-монтажни работи в резултат на инфлацията и на осн. чл. 44 от Закона за обществените поръчки се провеждат настоящите пазарни консултации. Моля да представите в срок до 17:00 часа на 19.04.2023 г. по електронна поща: op@botevgrad.org и obshtina@botevgrad.org или от 8:30 часа до 17:00 часа на 19.04.2023 г. в ЦИОГ, партерен етаж, сградата на община Ботевград, находяща се на адрес: гр. Ботевград, пл. „Освобождение“ № 13 индикативни оферти относно: строително-монтажни дейности за обекти посочени в приложените прикачени файлове. 

Покана за пазарни консултации
10 Април 2023г.
Приложение №1 КСС
10 Април 2023г.
Приложение №2 Оферта
10 Април 2023г.
Приложение №3 Техническо предложение
10 Април 2023г.
Приложение №4 Ценово предложение
10 Април 2023г.
Приложение №5 Декларация за свързаност
10 Април 2023г.
Работен проект - с. Литаково
10 Април 2023г.
Работен проект - с. Скравена
10 Април 2023г.
Работен проект - с. Трудовец
10 Април 2023г.
Работен проект - с. Врачеш
10 Април 2023г.
Назад