Пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за извършване на строително-монтажни работи на обекти на територията на община Ботеград в две обособени позиции: 1. "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ДГ "Здравец", с. Трудовец" и 2. Благоустрояване на площадно пространство и ремонт на градина в с.Врачеш община Ботевград, разположени в терен между осови точки - 3, 326, 305, 1, 16 и 298"

19 Април 2019г.
Файлове за преглед
Покана до "КА ВА СТРОЙ" ЕООД
19 Април 2019г.
Покана до "МИЛМАР-46" ЕООД
19 Април 2019г.
Покана до "ПАРЛАМЕНТ СТРОЙ-83" ЕООД
19 Април 2019г.
Оферта от "МИЛМАР-46" ЕООД
23 Април 2019г.
Оферта от "КА ВА СТРОЙ" ЕООД
23 Април 2019г.
Оферта от "ПАРЛАМЕНТ СТРОЙ-83" ЕООД
23 Април 2019г.
Назад