Пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за "Извършване на строително-ремонтни работи на имущество общинска собственост в две обособени позиции: 1: „Ремонт на кухненски блок и дворно пространство в ДЯ Детелина“ филиал към ДГ Иглика в гр. Ботевград“; и 2: „Ремонт на тротоарна настилка по ул. „Свобода“, гр. Ботевград“

25 Април 2019

 

 

Файлове за преглед
Покана до "Г.Гетов" ЕООД
25 Април 2019
Покана до "МИЛМАР-46" ЕООД
25 Април 2019
Покана до "ЦиС ГРУП" ООД
25 Април 2019
Оферта от "Г.Гетов" ЕООД
07 Май 2019
Оферта от "МИЛМАР-46" ЕООД
07 Май 2019
Оферта от "ЦиС Груп" ООД
07 Май 2019
Назад