Пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за извършване на оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Ботевград - етап 5"

02 Април 2019г.
Покана
02 Април 2019г.
Приложение 1
02 Април 2019г.
Приложение 2
02 Април 2019г.
Приложение 3
02 Април 2019г.
Доклад
17 Април 2019г.
Назад