Пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за извършване на оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Ботевград - етап 6"

02 Април 2019
Покана
02 Април 2019
Приложение 1
02 Април 2019
Приложение 2
02 Април 2019
Приложение 3
02 Април 2019
Доклад
17 Април 2019
Назад