Пазарни консултации за определяне стойността на разхода за „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР) НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА (ЦОП) В ГРАД БОТЕВГРАД

23 Май 2019
Покана
23 Май 2019
Приложение 1
23 Май 2019
Приложение 2
23 Май 2019
Приложение 3
23 Май 2019
Приложение 4
23 Май 2019
Приложение 5
23 Май 2019
Приложение 6
23 Май 2019
Приложение 7
23 Май 2019
Доклад
31 Май 2019
Назад