„Ремонт на железобетонов мост над река Рударка, с.Новачене и Ремонт на мост в кв.20 в.з. "Зелин", гр.Ботевград“

16 Ноември 2016г.
Документация
Покана
16 Ноември 2016г.
Договори
Проекто Договор
16 Ноември 2016г.
Договор
30 Декември 2016г.
Протоколи
Протокол № 2
09 Декември 2016г.
Протокол № 1
09 Декември 2016г.
Файлове за преглед
КСС
16 Ноември 2016г.
Техническа спецификация
16 Ноември 2016г.
Образци
16 Ноември 2016г.
Назад