С-10/12.06.2020 г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Ремонт на тротоар по ул. „Зелинград“ в участък от ул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Хан Аспарух“, гр. Ботевград“

12 Юни 2020
Документация
Документация
12 Юни 2020
Обява
Обява
12 Юни 2020
Договори
Проект на договор
12 Юни 2020
Договор
16 Юли 2020
Протоколи
Протокол 1
01 Юли 2020
Протокол 2
01 Юли 2020
Файлове за преглед
Техническа спецификация
12 Юни 2020
Образци
12 Юни 2020
Методика за оценка
12 Юни 2020
Количествено-стойностна сметка
12 Юни 2020
Съобщение за удължаване на срок
22 Юни 2020
Назад