Снегопочистване и опесъчаване на улиците, включително и на централна градска част в гр.Ботевград и общинска пътна мрежа на територията на община Ботевград за зимния период

19 Август 2015г.
Открита процедура за избор на изпълнител с предмет: “Снегопочистване  и опесъчаване на улиците, включително  и  на централна градска част  в  гр.Ботевград  и  общинска  пътна  мрежа  на територията на община Ботевград за зимния период 2015г.- 2016г.” в две обособени позиции 00257-2015-0004

Обособена позиция 1: „Снегопочистване  и опесъчаване на улици, включително на  централна градска част в гр.Ботевград”

Обособена позиция 2: „Снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на територията на Община Ботевград за зимния период 2015г.- 2016г.”
Решение
Решение за публикуване
19 Август 2015г.
Решение за избор на изпълнител
02 Октомври 2015г.
Документация
Образци
19 Август 2015г.
Документация
19 Август 2015г.
Приложение 1 и 2
19 Август 2015г.
Обявление
Обявление
19 Август 2015г.
Отговори на въпроси
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
02 Октомври 2015г.
Протоколи
Протокол №1
02 Октомври 2015г.
Протокол №2
02 Октомври 2015г.
Протокол №3
02 Октомври 2015г.
Договори
Договор позиция 1
30 Октомври 2015г.
Договор позиция 2
30 Октомври 2015г.
Декларации
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТИТЕ И ОСНОВАНИЯТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ
04 Ноември 2015г.
Назад