Община Ботевград обявява заповеди за учредяване сервитути

01 Март 2019 Прочетена 1031

Община Ботевград обявява заповеди за учредяване сервитути за изграждане на инфраструктурни съоръжения, пресичащи обект: „Модернизация на участък от път I-1 (Е 79) „Мездра - Ботевград“ от км 161+367 до км 194+164,89“, преминаващи през частни поземлени имоти в землището на град Ботевград, с. Новачене и с. Скравена

Списък от файлове
Списък обезщетения на имоти в землището на гр.Ботевград
Заповед за ПИ 05815.28.43
Заповед за ПИ 05815.29.4
Заповед за ПИ 05815.29.7
Заповед за ПИ 05815.29.9
Заповед за ПИ 05815.29.11
Заповед за ПИ 05815.29.12
Заповед за ПИ 05815.29.14
Заповед за ПИ 05815.29.15
Заповед за ПИ 05815.29.16
Заповед за ПИ 05815.29.51
Заповед за ПИ 05815.30.3
Заповед за ПИ 05815.30.4
Заповед за ПИ 05815.30.6
Заповед за ПИ 05815.30.7
Заповед за ПИ 05815.30.10
Заповед за ПИ 05815.30.15
Заповед за ПИ 05815.30.17
Заповед за ПИ 05815.30.18
Заповед за ПИ 05815.30.21
Заповед за ПИ 05815.30.50
Списък обезщетения на имоти в землището на с.Новачене
Заповед за ПИ №001017
Заповед за ПИ №001018
Заповед за ПИ №001019
Заповед за ПИ №001020
Заповед за ПИ №003003
Заповед за ПИ №003004
Заповед за ПИ №003005
Заповед за ПИ №003008
Заповед за ПИ №003009
Заповед за ПИ №003010
Заповед за ПИ №012006
Заповед за ПИ №012057
Заповед за ПИ №012086
Заповед за ПИ №012087
Заповед за ПИ №012088
Заповед за ПИ №012089
Заповед за ПИ №016005
Заповед за ПИ №019002
Заповед за ПИ №019010
Заповед за ПИ №019011
Заповед за ПИ №019012
Заповед за ПИ №019013
Заповед за ПИ №040007
Заповед за ПИ №040008
Заповед за ПИ №040009
Заповед за ПИ №040010
Заповед за ПИ №040018
Списък обезщетения на имоти в землището на с. Скравена
Заповед за ПИ №000213
Заповед за ПИ №099001
Заповед за ПИ №099002
Заповед за ПИ №099005
Заповед за ПИ №115076
Заповед за ПИ №122039
Заповед за ПИ №122046
Заповед за ПИ №141050
Заповед за ПИ №141051
Заповед за ПИ №141052
Заповед за ПИ №141053
Заповед за ПИ №141054
Заповед за ПИ №141077
Заповед за ПИ №141078
Заповед за ПИ №141079
Заповед за ПИ №141080
Заповед за ПИ №141081
Заповед за ПИ №141082
Заповед за ПИ №141083
Заповед за ПИ №141084
Заповед за ПИ №141099
Заповед за ПИ №141100
Заповед за ПИ №141101
Заповед за ПИ №141102
Заповед за ПИ №141103
Заповед за ПИ №141104
Заповед за ПИ №141105
Заповед за ПИ №141106
Заповед за ПИ №141107
Заповед за ПИ №141108
Заповед за ПИ №141125
Заповед за ПИ №141126
Заповед за ПИ №141127
Заповед за ПИ №141128
Заповед за ПИ №141129
Заповед за ПИ №141130
Заповед за ПИ №141131
Заповед за ПИ №141153
Заповед за ПИ №141158
Заповед за ПИ №141159
Заповед за ПИ №141160
Заповед за ПИ №141161
Заповед за ПИ №141162
Заповед за ПИ №173079
Заповед за ПИ №173080
Заповед за ПИ №173081
Заповед за ПИ №173082
Заповед за ПИ №173083
Заповед за ПИ №173084
Заповед за ПИ №173094
Заповед за ПИ №173105
Заповед за ПИ №174099
Заповед за ПИ №174100
Заповед за ПИ №174101
Заповед за ПИ №174102
Заповед за ПИ №174106
Заповед за ПИ №174107
Заповед за ПИ №174109
Заповед за ПИ №174110
Заповед за ПИ №174111
Заповед за ПИ №174136

Назад

Последни обяви

Prev Next