Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Ботевград за 2019 година

08 Януари 2019 Прочетена 371

Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Ботевград за 2019 година

 

 ПОКАНА

 

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси

 

Кметът на Община Ботевград организира

 

 

Публично обсъждане на

Проектобюджета на Община Ботевград за 2019 година

 

 

Обсъждането ще се проведе на 15.01.2019 година /вторник/ от 17.30 часа в зала „Орханиец“ на Исторически музей – гр.Ботевград .

 

Каним гражданите на общината, кметовете на кметства и другите второстепенни разпоредители с бюджет, кметските наместници, юридическите лица, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на  граждански сдружения, общинските съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане.

 

Становища, предложения и препоръки по проекта на бюджет за 2019 г. могат да се представят в деловодството на Общината до датата на публичното обсъждане.

Списък от файлове
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2019
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ 2019
ОДОБРЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2019
ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЕКТИ 2019
ПРИХОДИ 2019
ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТ ВиК 2019
ТЕКУЩИ РЕМОНТИ 2019

Назад

Последни обяви

Prev Next