Информация за събираемостта на местни данъци и такси по населени места за 2017г.

25 Януари 2018 Прочетена 1591

Дирекция МДТ към Община Ботевград публикува информация за събираемостта на местни данъци и такси по населени места за 2017г.

 

  РЕКАПИТУЛАЦИЯ КЪМ 31.12.2017Г   И СЪБИРАЕМОСТ  
           
Населено място Облог за 2017 година Вноски по облог за 2017година Реализирана отстъпка Процент  Остатък за 2017 година
БОЖЕНИЦА          
ДПС 496.69 169.36 5.6 35.23 321.73
ДНИ 2681.85 2021.49 71.94 78.06 588.42
ТБО 5785.17 3929.78 949.74 84.35 905.65
           
БОТЕВГРАД          
ДПС 715054.27 506316.88 13862.23 72.28 194875.16
ДНИ 663026.37 537853.96 19936.07 84.1 105236.34
ТБО 2037503.75 1559297.65 240334.54 88.32 237871.56
           
ВРАЧЕШ          
ДПС 71240.81 44269.05 1074.33 63.65 25897.43
ДНИ 23702.84 13850.11 466.47 60.4 9386.26
ТБО 49906.93 22306.06 3858.08 52.43 23742.79
           
ГУРКОВО          
ДПС 2341.11 728.06 13.57 31.68 1599.48
ДНИ 3049.38 1585.45 54.22 53.77 1409.71
ТБО 4192.99 1563.41 367.77 46.06 2261.81
           
ЕЛОВ ДОЛ          
ДПС 335.4 212.34 2.06 63.92 121
ДНИ 719.36 522.33 13.18 74.44 183.85
ТБО 843.11 515.23 92.44 72.07 235.44
           
КРАЕВО          
ДПС 1024.89 618.19 17.86 62.06 388.84
ДНИ 2252.55 1758.65 66.14 81.01 427.76
ТБО 3536.64 2153.23 669.96 79.83 713.45
           
ЛИПНИЦА          
ДПС 585.28 224.35 0.48 38.41 360.45
ДНИ 2903.02 2156.02 89.3 77.34 657.7
ТБО 6278.73 4146.06 1093.43 83.45 1039.24
           
ЛИТАКОВО          
ДПС 21681.54 11336.11 199.36 53.2 10146.07
ДНИ 15136.36 9834.64 334.69 67.18 4967.03
ТБО 23803.24 13941.54 2884.78 70.69 6976.92
           
НОВАЧЕНЕ          
ДПС 14680.07 6550.78 138.73 45.57 7990.56
ДНИ 11450.01 6946.51 223.88 62.62 4279.62
ТБО 20639.71 9922.1 1783.01 56.71 8934.6
           
РАДОТИНА          
ДПС 292.53 138.44 6.19 49.44 147.9
ДНИ 2533.53 1767.76 49.1 71.71 716.67
ТБО 3682.41 2340.38 350.31 73.07 991.72
           
РАШКОВО          
ДПС 578.66 285.16 3.52 49.89 289.98
ДНИ 2566.49 1831.75 46.97 73.2 687.77
ТБО 5064.88 3585.37 354.11 77.78 1125.4
           
СКРАВЕНА          
ДПС 26433.55 15714.61 409.85 61 10309.09
ДНИ 26962.93 20228.76 526.28 76.98 6207.89
ТБО 58294.76 44282.43 4991.53 84.53 9020.8
           
ТРУДОВЕЦ          
ДПС 73675.12 48186.77 1255.02 67.11 24233.33
ДНИ 60923.55 47158.33 1824.21 80.4 11941.01
ТБО 145754.36 113381.53 13299.74 86.91 19073.09
           
ДРУГА  ОБЩИНА          
ДПС 12365.98 4872.68 110.24 40.3 7383.06
           
ОБЩО          
ДПС 940785.9 639622.78 17099.04 67.99 284064.08
ДНИ 817908.24 647515.76 23702.45 79.17 146690.03
ТБО 2365286.68 1781364.77 271029.44 75.31 312892.47
           
           
Облог за 2017 заедно с недобор -  8 459 538.78      
Задълженията  подлежащи на погасяване по давност  - 433 325.17лв  
Събраните суми за 2017г. - 4 974 057.20лв.      
Текущи задължения за 2017г. -  4 720 683,74лв.        
Събраните суми по облог за 2017г. - 3 630 749,92лв.      
Събраните суми от недобор през 2017 са -1 343 307.28лв    
Процента  на  изпълнение за текущата година  е в размер на 76,91%.  
Списък от файлове
Справка - задължения и събираемост 2017г.

Назад

Последни новини

Prev Next