Информация за спортните клубове, които са одобрени за финансовото подпомагане за 2024 год. от община Ботевград

23 Май 2024г. Прочетена 164

              

            На основание чл. 12, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Ботевград /Наредбата/, публикуваме Списък на спортните клубове, които ще бъдат подпомогнати и размера на финансовите средства, които ще им бъдат отпуснати, както и Протокол № 2 от работата на Комисията по чл. 11 от Наредбата, които са утвърдени от кмета на община Ботевград.

 

            На основание чл. 13, във връзка с § 3, ал. 3 от ПЗР на Наредбата уведомяваме всички спортни клубове, които са одобрени за финансово подпомагане, че следва да се явят за подписване на договор на 28.05.2024г. от 13,30 ч. до 17,30 ч. в сградата на Общинската администрация, в стая № 25 - отдел „Правно - нормативно обслужване“.

 

 

 

            При явяването си представителите на спортните клубове е необходимо да представят изготвен Информационен финансов план, попълнен съобразно Приложение № 2 към Наредбата.

 

          Приложения:

 

          1.Образец на Информационен финансов план;

 

          2.Списък на спортните клубове, които ще бъдат подпомогнати и размера на финансовите средства, които ще им бъдат отпуснати;

 

          3. Протокол № 2 от 09.05.2024г.

 

 

 

        За контакти: 0723/69 162 – В. Филипова – гл. юрисконсулт в отдел ПНО

 

Списък от файлове
Списък на спортните клубове
Протокол № 2
Информационен финансов план

Назад

Последни обяви

Prev Next