О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖ

21 Февруари 2023г. Прочетена 689

О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

 

На основание чл. 42 от  Наредбата за планиране на социалните услуги (по-нататък НПСУ), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 22.03.2023 г. (сряда) могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет (по-нататък „Анализ“ и „Предложение“).

 

На основание чл. 42, ал. 3, т.1 от НПСУ настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград -  https://botevgrad.bg

 

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на анализ и предложение чрез публикуваните по-долу приложения.

 

Настоящата обява е публикувана на 21.02.2023 г. (вторник).

 

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ    (п)*

Кмет на община Ботевград

 

* (п) Заличена информация на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на СЕС.

 

Списък от файлове
Приложение №1
Предложение
Приложения анализ
Анализ
Обявление
Справка предложение за планиране на СУ

Назад

Последни обяви

Prev Next