ОБЯВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

12 Октомври 2023г. Прочетена 506

 

 

На основание чл. 49, ал.2 от  Наредбата за планиране на социалните услуги (по-нататък НПСУ), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 09.11.2023 г. (четвъртък) могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за Национална карта на социалните услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет (по-нататък „Анализ“ и „Предложение“).

На основание чл. 49, ал.2 от НПСУ настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград -  https://botevgrad.bg


Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на анализ и предложение чрез публикуваните по-долу приложения.

 

Настоящата обява е публикувана на 12.10.2023 г. (четвъртък).

 

 

БОРИС БОРИСОВ (п)*

За Кмет на община Ботевград

(съгл. Заповед ОА-470/21.09.2023 г.)


* (п) Заличена информация на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на СЕС.

 

 

 

Списък от файлове
Предложение за национална карта
Анализ на национално ниво

Назад

Последни обяви

Prev Next