Покана за Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Ботевград за 2024 година

19 Януари 2024г. Прочетена 439

 

Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Ботевград за 2024

година

 

 

ПОКАНА

 

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси

 

Кметът на Община Ботевград организира

 

 

Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Ботевград за 2024 година

 

 

Обсъждането ще се проведе на 26.01.2024 година /петък/ от 17.00 часа в зала Ботевград , находяща се на пл. “Освобождение“ № 13.

 

Каним гражданите на общината, кметовете на кметства, кметските наместници, общински съветници, ръководители на второстепенни разпоредители с бюджет, юридическите лица, представителите на средствата за масово осведомяване, граждански сдружения и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане.

 

Материал, представящ основните показатели на проекта за бюджет, в достъпен формат и вид за гражданите и всички заинтересовани страни ще бъде публикуван на официалния сайт на община Ботевград.

Списък от файлове
Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Ботевград за 2024 година
Проекто бюджет 2024г. - Приходи
Проекто бюджет 2024г. - Разходи
Проекто бюджет 2024г. - План за капиталови разходи
Проекто бюджет 2024г. - Обезщетения и помощи
Проекто бюджет 2024г. - Събитиен календар
Проекто бюджет 2024г. - Индикативен разчет за текущи ремонти

Назад

Последни обяви

Prev Next