Публично обществено обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Ботевград

01 Септември 2021 Прочетена 75

В изпълнение разпоредбите на чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, НАСРОЧВАМ НА 10.09.2021 ГОДИНА /ПЕТЪК/ ОТ 17.00 ЧАСА в зала „Ботевград”, находяща се в сградата на община Ботевград, публично обществено обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Ботевград, на сметките за средства от Европейския съюз и общинския дълг през 2020 година.

Материсиите за публичното обсъждане са на разположение от 02.09.2021г. на официалната интернет страницата на община БотевграД.

Обсъждането ще се проведе при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки , свързани с пандемията от COVID 19.

 

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ:/п/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД

 

Списък от файлове
Отчет Бюджет 2020
Отчет Инвестиционна програма 2020
Отчет на сметки за чужди средства 2020
ОТЧЕТ СЕС - КСФ 2020
ОТЧЕТ СЕС -ДЕС 2020
Отчет разплащателна агенция 2020

Назад

Последни обяви

Prev Next