Идеен проект за „Велоалея и паркинги по бул. „България“ в гр. Ботевград“

26 Юни 2020 Прочетена 1371
Идеен проект за „Велоалея и паркинги по бул. „България“ в гр. Ботевград“

Мотивацията за проучването за изграждане на велоалея по бул. „България“ е продиктувано от идеята за установяване на пешеходното и немоторизирано движение  в  централните  градски  части  като  основен  приоритет в планирането и развитието на града.

Основни принципи при проектиране на средата ще бъдат :

- Приоритизиране на пешеходното и велосипедното движение
- Успокояване на автомобилния трафик в центъра на града
- Запазване на габарита на тротоара
- Осигуряване  на  пешеходни  пресичания  на  всяко  кръстовище  в  обхвата  на разработката
- Непрекъснатост на велосипедното движение
- Отделяне  на  велосипедното  от  пешеходното  и  автомобилното  движение  и намаляване на конфликтните точки между различните участници в движението
- Осигуряване на сигурност и удобство при придвижването на всички участници в движението –пешеходци,  велосипедисти и автомобили
- Осигуряване на достъпна градска среда за хора в неравностойно положение, хора с детски колички и възрастни
- Осигуряване  на  свързаност  между  различните  участници  в  движението  и прилежащите на булеварда квартални пространства
- Обособяване на допълнителни елементи на ландшафта като озеленени ивици и дървесна растителност
- Подобряване условията за оттичане на дъждовни води в зелените ивици по продължение  на  булеварда  и  разтоварване  на  канализационната инфраструктура

 

За визуализиране на видеоклипа с идейния проект използвайте следния линк:

Велоалея и паркинги по бул. „България“ в гр. Ботевград


Назад