ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ - СОФИЯ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

18 Юни 2020 Прочетена 318
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ - СОФИЯ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД


На 19 юни 2020 г. (петък) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе информационна среща в община Ботевград  (зала „Христо Ботев“, в сградата на община Ботевград, пл. „Освобождение“ №13, гр. Ботевград). Екипът на ОИЦ-София ще представи актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти на общини, бизнеса, образователни и културни институции, граждански организации по програмите в обхвата на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

По време на събитието ще бъдат спазени необходимите изисквания за безопасност, съгласно препоръките на Министрество на здравеопазването.

От 13:30 до 15:00 часа, на пл. „Освобождение №13 в гр. Ботевград, екипът на Областен информационен център - София ще проведе изнесена приемна, по време на която експертите ще бъдат на разположение, за да отговорят на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

Кампанията продължава на 22 юни 2020 г. (понеделник) в община Пирдоп.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 

Списък от файлове
Информационна среща
Приемна

Назад

Последни новини

Prev Next