Кметът подписа договор за финансиране по проект на ремонт на ЦНСТДМУ "Д-р Петко Иванов"

03 Юни 2024г. Прочетена 159
Кметът подписа договор за финансиране по проект на ремонт на ЦНСТДМУ "Д-р Петко Иванов"

На 20.05.2024 г. кметът на община Ботевград - г-н Иван Гавалюгов, подписа договор за извършване на строително-монтажни работи в социалната услуга ЦНСТДМУ „Д-р Петко Иванов“ по проект „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата  материална база за предоставяне на социални услуги“, с Фонд „Социална закрила“. Срокът на изпълнение на дейностите по настоящия договор е до 09.12.2024 г. включително. Общият бюджет е в размер на 53 744,86 лв., като 48 370,37 лв. се финансират от Фонд “Социална закрила“ и 5 374,49 лв. се съфинансират от община Ботевград.


Назад

Последни новини

Prev Next