Обществено обсъждане на изработване на Общ устройствен план

04 Януари 2021 Прочетена 617

Община Ботевград в изпълнение на дейностите по проект “Изработване на Общ устройствен план”, на основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, насрочва дата за провеждане на обществено обсъждане, което ще се състои на 08.01.2021г.  от 11:30 часа в зала „Ботевград‘‘.

На основание чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, в периода 08.12.2020г. – 08.01.2021г. ще се провеждат консултации по Предварителен проект на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към Общ устройствен план на община Ботевград. 

В изпълнение на Заповед №РД-01-677/25.11.2020г на Министъра на здравеопазването, за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, във връзка с КОВИД-19, възражения и предложения по така обявения  Общ устройствен план на община  Ботевград, могат да се изпращат писмено на e-mail: obshtina@botevgrad.bg, които ще бъдат протоколирани в деня на общественото обсъждане.

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград


Назад

Последни новини

Prev Next