Община Ботевград е домакин на Национален семинар „Успешни решения за жилищните нужди на уязвими семейства и общности“

26 Юни 2023г. Прочетена 415
Община Ботевград е домакин на Национален семинар „Успешни решения за жилищните нужди на уязвими семейства и общности“

На 27 Юни Община Ботевград, в партньорство с Програма РОМАКТ, организират Национален семинарУспешни решения за жилищните нужди на уязвими семейства и общности“.

Семинарът е предназначен за кметове, заместник-кметове, служители от администрации на общини, участващи в ROMACT, представители на министерства, институции и граждански сектор.

При оценката на общностните нужди, провеждана в рамките на РОМАКТ, лошите жилищни условия в ромските квартали се установяват като много чест, особено труден и сложен за разрешаване проблем. Те се определят от всички заинтересовани страни на местно ниво като основополагащ фактор за задълбочаването на бедността и социалното изключване на съществен дял от ромските семейства.

Мнозинството от местните власти споделят, че за тях е непосилно сами да намерят ефективни, ефикасни и устойчиви решения на жилищните нужди на ромите, особено на тези, които живеят в крайна маргинализация. Те считат, че осигуряването на достойна и благоприятстваща човешкото развитие жилищна среда за най-маргиналните групи е невъзможна без обединените усилия на общините, националните и европейските институции, гражданските организации и самите ромски общности.

В хода на Програма РОМАКТ, въпреки предизвикателството на неформалните жилища, обитавани от ромските общности, някои от местните власти предприеха стъпки за адресиране на този проблем и в крайна сметка, в продължение на няколко години, те успяха да създадат добри практики за подобряване на жилищните условия на тази част от населението на общините си.

Събирането на едно място на представители на местни власти, търсещи решения и такива, които вече са намерили решения, както и на националните институции, е добра основа за обмяна на опит между общинските администрации, за мотивиране на общините, които търсят решения и за подхранване на националните жилищни политики с факти, доказателства и аргументи от местно ниво


Назад

Последни новини

Prev Next