Община Ботевград очаква кандидатури за Съвета на децата

03 Май 2022 Прочетена 158
Община Ботевград очаква кандидатури за Съвета на децата

 

         Съвета на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата.

            Прилагането на процедурата за избор на членове на Съвета на децата е разделена на 3 нива: общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани.

            За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години, включително, избрани в съответствие с Процедурата за избор. В него участват представители на всички 28 административни области в страната, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.

            Община Ботевград кани всички деца, които желаят да се включат в Съвета, да подадат своите кандидатури на гише „Деловодство и информация“ в работните дни до 24 май 2022 г. За целта ще трябва да бъде попълнен Формуляр за кандидатстване, който ще откриете в приложението. Същият може да Ви бъде предоставен и на място на гише "Деловодство и и нформация".

            Процедурата приключва на 30 септември 2022 г., когато се обявяват избраните членове на Детския консултативен орган на Държавна агенция закрила на детето.

            За допълнителна информация:

            тел. 0723/66602;

            email: k.elenkov@botevgrad.org

Списък от файлове
Формуляр за кандидатстване

Назад