ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА УПРАВЛЕНИЕ ОТ МАНДАТ 2015-2019

27 Ноември 2018 Прочетена 2134
ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА УПРАВЛЕНИЕ ОТ МАНДАТ 2015-2019

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Отчетът, който предоставям на Вашето внимание, е организиран по отделни направления, в съответствие с основните приоритети в работата на общинска администрация. Той отразява както постигнатите резултати, така и предстоящите за решаване проблеми, по които се работи. След като в първите две години от мандата бяха положени основите на един коректен и отворен към гражданите модел на управление, бяха подготвени, спечелени и стартирани редица важни проекти за подобряване на инфраструктурата и социалния климат в общината, бих определил третата година от мандата като година на видимите резултати.

Продължаваме работата си в посока създаване на все по-благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на всички жители на общината.

С пълния отчет може да се запознаете в прикачения файл.

 

Списък от файлове
OTЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА НА УПРАВЛЕНИЕ ОТ МАНДАТ 2015 - 2018

Назад