ПИСМО ОТ КМЕТА ИВАН ГАВАЛЮГОВ ДО МОН И РУО - СОФИЯ РЕГИОН

11 Декември 2019 Прочетена 517

Днес кметът на общината г-н Иван Гавалюгов чрез официално писмо уведоми министъра на МОН и началника на РУО - София регион за разпространеното чрез електронните медии съобщение от г-н Григор Вихров Здравков, с приложен аудио запис, в което има твърдения за извършени престъпления по чл. 209 от НПК от директора на ОУ "Н.Й. Вапцаров" - гр. Ботевград г-жа Петя Кочкова.

С текста на писмото можете да се запознаете в приложения файл.

Списък от файлове
Писмо на кмета Иван Гавалюгов до МОН и РУО - София регион

Назад