ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД”

17 Май 2023 Прочетена 260
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА  ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД”

П О К А Н А

ОБЩИНА БОТЕВГРАД ОРГАНИЗИРА

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА  ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД”, ФИНАНСИРАН ПО ДОГОВОР

BG05SFPR002-2.001-0157- С01 ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027, СЪФИНАНСИРАНА  ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

 

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: 18.05.2023г. /четвъртък/ от 10.00 часа на адрес: гр. Ботевград, пл. „Освобождение” 13

 

 

Камен Еленков,

Началник на отдел „Хуманитарни и социални дейности“

в Община Ботевград

тел. 0723/66 602

 


Назад