В КРАЯ НА ОКТОМВРИ ИЗТИЧА КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

16 Октомври 2020 Прочетена 320
В КРАЯ НА ОКТОМВРИ ИЗТИЧА КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Община Ботевград напомня, че съгласно Закона за местните данъци и такси, на 31 октомври изтича крайният срок за плащане на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, данък превозни средства и патентен данък.

Актуална справка за задълженията можете да направите на сайта на Община Ботевград  в секция „Местни данъци и такси"  с ПИК на НАП,  с КЕП или с  получен ПИН код издаден от Община Ботевград.

Начин на плащане:

- по банков път по сметка на община Ботевград:

IBAN: BG93FINV91508404348306

Кодове за вид плащане:

442100 ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

442400 ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

442300 ДАНЪК МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

442500 2% ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ

441400 ГОДИШЕН ПАТЕНТЕН ДАНЪК

442800 ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

- на каса в центъра за обслужване на клиенти в сградата на Община Ботевград

- на каса в кметствата на селата на територията на общината

- на касите на Easy Pay

- чрез системата за електронно разплащане ePay

- на гише в банка ДСК и Български пощи ЕАД.

- чрез онлайн банкиране от притежателите на сметки в банка ДСК ЕАД, Пощенска банка ЕАД

- чрез онлайн банкиране от притежателите на дигитален портфейл в iCard

 

Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.2 и чл.9б от Закона за местните данъци и такси, невнесените в срок данъци и такси се събират заедно със съответните лихви за просрочие.

 

В случай, че задълженията за местни данъци и такси не се платят в установените законови срокове, то община Ботевград прилага процедура за принудително събиране чрез публичните и съдебни изпълнители.


Назад

Последни новини

Prev Next