Заключително информационно събитие по проект „Адаптация и изпълнение на социални иновации за заетост на маргинализирани групи чрез обществени поръчки“

11 Декември 2020 Прочетена 243
Заключително информационно събитие по проект „Адаптация и изпълнение на социални иновации за заетост на маргинализирани групи чрез обществени поръчки“

 СЪОБЩЕНИЕ

 Община Ботевград организира заключително информационно събитие по проект „Адаптация и изпълнение на социални иновации за заетост на маргинализирани групи чрез обществени поръчки“ по ДБФП № BG05M9OP00l-4.003-0046-C01.

 

Във връзка с обявената на територията на страната извънредна епидемична обстановка и при спазване на въведените противоепидемични мерки, заключителното информационно събитие ще се реализира чрез платформата ZOOM, на 15.12.2020 г., начален час 10:30 ч.

 

Цел на информационното събитие:

 

Осигуряване на максимално информационно покритие в Община Ботевград и извън нея за конкретните изпълнени дейности по проекта, разпространение на резултатите сред заинтересованите страни, осигуряване на информация за финансовия принос на Европейския съюз чрез Инициативата за младежка заетост и Европейският социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ за реализация на проекта.

 

Очаквани резултати от провеждане на заключителното информационно събитие:

 

- Оповестяване на резултатите от реализацията на проекта;

 

- Максимална информираност на обществеността за финансирането от Инициативата за младежка заетост и Европейският социален фонд;

 

За реализация на поставените цели, заключителната пресконференция е достъпна на следния линк:

 

 https://www.facebook.com/DMIevents/photos/a.774341796323494/1069184586839212/

 

 


Назад

Последни новини

Prev Next