Заповед ДЦДМУ и ЦСРИ

23 Март 2021г. Прочетена 1077
Заповед ДЦДМУ и ЦСРИ

Заповед ОА-133/22.03.2021г. на Кмета на Община Ботевград във връзка с временно преустановяване на дейността на ДЦДМУ и ЦСРИ.

Списък от файлове
Заповед ДЦДМУ и ЦСРИ

Назад