Заповед за режим на водоползване

29 Юли 2022 Прочетена 443

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. З, т. 2 и ал. 4 от Закона за водите, S 2, т. от Допълнителните разпоредби на Наредба №4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, чл. 4, ал. и чл. 6 от Наредба №2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи и писмо от „Водоснабдяване и канализация“ ООД — София област с вх. №530()749/28.07.2022 г., с което се предлага въвеждането на режим на водоползване в определени населени места и райони, поради продължаващото засушаване през летния период и намаляване дебита на подземните и повърхностни водоизточници на територията на общината, в населените места, за които няма техническа възможност за водоподаване на вода от яз. Бебреш 

Подробности във файла.

Списък от файлове
Заповед

Назад

Последни новини

Prev Next