Заповеди на кмета на община Ботевград във връзка с предотвратяване разпространението на COVID-19

20 Март 2020 Прочетена 2042

 Заповед ОА-617/14.08.2020 г. на кмета на Община Ботевград Иван Гавалюгов във връзка с удължаването на въведените противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19 в Община Ботевград.

***

Заповед ОА-582/31.07.2020 г. на кмета на Община Ботевград Иван Гавалюгов във връзка с въвеждането на противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19 в Община Ботевград.

***

Заповед ОА-541/17.07.2020 г. на кмета на Община Ботевград Иван Гавалюгов във връзка с въвеждането на противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19 в Община Ботевград.

*** 

Заповед ОА-511/10.07.2020 на кмета на община Ботевград Иван Гавалюгов във връзка с определянето на лица, които осъществяват контрол и съставят актове, относно изпълнението на противоепидемични мерки и носенето на лични предпазни средства в закрити помещения - вижте в прикачения файл.

***

 

Заповед ОА-435/28.05.2020 на кмета на община Ботевград Иван Гавалюгов, която изменя и допълва Заповед ОА-418/14.05.2020 г. - вижте в прикачения файл.

***

Заповед ОА-418/14.05.2020 на кмета на община Ботевград Иван Гавалюгов във връзка с противоепидемичните мерки, влизащи в сила от 14.05.2020 г. - вижте в прикачения файл.

***

Заповед ОА-410/11.05.2020 г. на кмета на Община Ботевград Иван Гавалюгов във връзка с посещения на музеи, галерии, кино салони и провеждането на културни мероприятия - вижте в прикачения файл.

***

Заповед ОА-391/27.04.2020 г. на кмета на Община Ботевград Иван Гавалюгов във връзка с допускане посещение на градски паркове и градини - вижте в прикачения файл.  

***

Заповед на кмета на Община Ботевград Иван Гавалюгов във връзка с удължаване на извънредното положение до 13.05.2020 г. – вижте в прикачения файл

 

Заповед №ОА-343/27.03.2020 г. на кмета на община Ботевград Иван Гавалюгов относно удължаване срока на противоепидемичните мерки до 12-ти април 2020 г. – вижте в прикачения файл.

 

Списък от файлове
Заповед №ОА-137/09.03.2020г. на кмета на община Ботевград, относно сформиране на Общински кризисен щаб
Заповед №ОА-143/13.03.2020г. на кмета на община Ботевград, относно въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Ботевград до 29.03.2020г
Заповед №ОА-145/16.03.2020г. на кмета на община Ботевград, с която е допълнена заповед №ОА-143/13.03.2020г
Заповед №ОА-319/18.03.2020г. на кмета на община Ботевград, относно осъществяване на контрол по спазване на карантина
Заповед №ОА-321/19.03.2020г. на кмета на община Ботевград, относно дезинфекция на превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници
Заповед №ОА-343/27.03.2020 г. на кмета на община Ботевград Иван Гавалюгов относно удължаване срока на противоепидемичните мерки до 12.04.2020г.
Заповед за удължаване на противоепидемичните мерки до 13.05.2020 г.
Заповед №ОА-391-27.04.2020 г.
Заповед №ОА-410/11.05.2020 г.
Заповед №ОА-418/14.05.2020
Заповед ОА-435/28.05.2020 г. на кмета на община Ботевград Иван Гавалюгов
Заповед №ОА-511/10.07.2020 на кмета на община Ботевград, относно контрол върху изпълнението на противоепидемични мерки
Заповед ОА-541/17.07.2020 г. на кмета на Община Ботевград Иван Гавалюгов
Заповед ОА-582/31.07.2020 на кмета на община Ботевград
Заповед ОА-617/14.08.2020 г. на кмета на Община Ботевград Иван Гавалюгов във връзка с удължаването на въведените противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19 в Община Ботевград

Назад

Последни новини

Prev Next