ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността Директор на ДЯ „Здравец“ гр. Ботевград

22 Ноември 2021г.
Списък документи
Обява за конкурс -ДЯ Здравец
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС
Декларация
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати
Протокол №2 за приемане на критерии и система за оценяване на теста и интервюто
Протокол №3 за резултати от проведен тест
Протокол №4 - Окончателни резултати от проведен конкурс
Назад