Информация за спортните клубове, които са одобрени за финансово подпомагане за 2023 год. от община Ботевград

03 Май 2023 Прочетена 686

            На основание чл. 12, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Ботевград публикуваме Списък на спортните клубове, които ще бъдат подпомогнати и размера на финансовите средства, които ще им бъдат отпуснати, който е утвърден от кмета на община Ботевград.

            Уведомяваме всички спортни клубове, които са одобрени за финансово подпомагане, че следва да се явят за подписване на договор на 05.05.2023г. от 13,30 ч. до 17,30 ч. в стая № 25 в отдел „Правно - нормативно обслужване", в сградата на Общинската администрация.

 

            При явяването си представителите на спортните клубове е необходимо да представят изготвен Информационен финансов план, попълнен съобразно Приложение № 2 към Наредбата.

            Приложение:

           1.Образец на Информационен финансов план;

       2.Списък на спортните клубове, които ще бъдат подпомогнати и размера на финансовите средства, които ще им бъдат отпуснати.

       3. Методики за оценка на спортните клубове, одобрени за финансово подпомагане от община Ботевград за 2023г.

 

            За контакти: 0723/69 162 – В. Филипова

Списък от файлове
Методики за оценки на спортните клубове, одобрени за финансово подпомагане за 2023г
Списък на спортните клубове
Информационен финансов план - Приложение № 2

Назад