Обществено представяне на идеен проект "Светкавица"

11 Януари 2022 Прочетена 1227
Обществено представяне на идеен проект "Светкавица"

Община Ботевград съобщава на всички заинтересовани органи, организации, физически и юридически лица, че на 18.01.2022г. от 19:00ч. кметът г-н Иван Гавалюгов и експерти от общинска администрация ще представят идеен проект "Светкавица".

Идеен проект “Светкавица” представлява идейно решение на пространствата на запад от супермаркет “Кауфланд” включвайки ул. “Хаджи Димитър” и имота на стадион “Светкавица”, на север по ул. “Хан Аспарух” до “Културен дом” и Квартален клуб”.

1. ул. “Хаджи Димитър” - предвижда се зона за изграждане на търговски обекти по цялата дължина на улицата от “Кауфланд” включваща южната част на имота на стадиона и нови парко места.

2. Стадион “Светкавица” - предвижда се в северната част образуването на нова улица с парко места и шест нови парцела (УПИ-та) за ниско жилищно строителство;

- изграждане на футболно игрище сразмери 25х45м, комбинирана площадка за баскетбол и волейбол, както и детска площадка и площадка за стрийт фитнес;

- изграждане на два поставяеми търговски обекти за обслужване нуждите на спортуващите както и на посетителите;

- идеята е имота на стадиона да бъде разделен с основна алея на две зони шумна и тиха. Шумната зона включва съоръженията, а тихата мини парк с второстепенна алея за разходка и отдих;

3. Културен дом и квартален клуб - обособяване на площадно пространство с настилка около и пред клуба, а на мястото на спортната площадка се изгради зона за отдих с малка църква

- нови парко места и озеленяване пред Културния дом;

- ново право на строеж върху общинска земя.

 

Видеопредставяне на идейния проект:

https://www.youtube.com/watch?v=4xiR2jzM48U

 

С оглед епидемичната обстановка в страната общественото обсъждане ще се проведе дистанционно в електронна среда в реално време на 18 януари 2022 г. (вторник) от 19:00 ч., чрез платформата Microsoft Teams (свободно достъпна за Windows, iOS, Android). Примерни снимки на идейния проект са приложени към настоящата новина.

Желаещите да се включат в общественото представяне могат да го направят на 18 януари 2022 г. (вторник) от 19:00ч. на следния линк:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjZjOTY2OTAtODdjNi00Y2VmLWJiYmQtYmQ5OWQzYmRlM2I1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22749e2647-9a6f-4603-a4c1-c7d8239bcf6c%22%2c%22Oid%22%3a%22ec911185-d3d1-4951-9e5f-37ed9846d233%22%7d

Галерия снимки


Списък от файлове
Презентация

Назад