Обяви по ЗООС

Уведомление за инвестиционно предложение за "Закупуване и въвеждане в експлоатация на мелници и гранулатор за полистерол" в УПИ II, кв. 207, Ботевград на "НАЧЕВ" ООД

05 Март 2021   Прочети ...


Информация за искане на преценяване необходимостта от ОВОС на „МАУС ПС“ ЕООД

06 Ноември 2019   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

15 Август 2019   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на „СЕНСАТА ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

20 Юни 2019   Прочети ...


Съобщение за искане за преценяване необходимостта от ОВОС

21 Май 2019   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на БИОВЕТ АД

20 Май 2019   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

26 Март 2019   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение „ТИМИ-14“ ЕООД

29 Януари 2019   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение „ТРАДИЦИИ И ЗАНАЯТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

10 Декември 2018   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение „ТЕСИ ТИ“ ООД

10 Декември 2018   Прочети ...