Обяви по ЗООС

Уведомление за инвестиционно предложение на „СНК ЛОГИСТИК“ ООД

16 Октомври 2018   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на Месер България ЕООД

19 Септември 2018   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на Еврика 7 ЕООД

19 Септември 2018   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на “ТТН ЕНЕРДЖИ“ ООД

13 Септември 2018   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на СЕНСАТА ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ ЕООД

13 Септември 2018   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение „Интегрейтид Микроелектроникс България“ ЕООД

19 Юли 2018   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно намерение на „ЧЕЗ разпределение България“ АД

06 Юли 2018   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград

05 Юли 2018   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на Община Ботевград

04 Юли 2018   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на „Никсметал-груп“ ЕООД

19 Юни 2018   Прочети ...