Обяви по ЗООС

Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за "Реформиране на Дом за стари хора "Д-р Адриян Атанасов"

Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Реформиране на Дом за стари хора „Д-р Адриян Атанасов“ - „Пристрояване, реконструкция и преустройство на Дом за стари хора  „Д-р Адриян Атанасов“ в УПИ VІІ-За обществено обслужващи д...

06 Март 2023г.   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Модернизация, обновяване и въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградата на физкултурния салон на ОУ „Отец Паисий“, с. Врачеш“

Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Модернизация, обновяване и въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградата на физкултурния салон на ОУ „Отец Паисий“, с. Врачеш“

03 Февруари 2023г.   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Модернизация, основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в сграда на ОУ „Любен Каравелов“, с. Трудовец“

Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Модернизация, основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в сграда  на ОУ „Любен Каравелов“, с. Трудовец“

03 Февруари 2023г.   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Модернизация, обновяване и въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградата на физкултурния салон на на ОУ „Васил Левски“, гр. Ботевград

Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Модернизация, обновяване и въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградата на физкултурния салон на на ОУ „Васил Левски“, гр. Ботевград“

03 Февруари 2023г.   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за "Модернизация, основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в ОУ "Н.Й. Вапцаров, гр. Ботевград"

Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Модернизация, основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Ботевград“   

03 Февруари 2023г.   Прочети ...


Процедура за определяне на СОЗ около тръбен кладенец "ТК - Бовис-Трудовец"

24 Ноември 2022г.   Прочети ...


ИП за „Преустройство на кафе-аперитив в микропредприятие за производство на пиво"

08 Септември 2022г.   Прочети ...


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НИКСМЕТАЛ ГРУП ЕООД

01 Август 2022г.   Прочети ...


Преустройство в микропредприятие за производство на пиво

03 Юни 2022г.   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на "Прайм и Ко" ЕООД

01 Юни 2022г.   Прочети ...