Обяви по ЗООС

Уведомление за инвестиционно хпредложение на община Ботевград за изграждане на водовземна система от четири тръбни кладенци за водовземане на подземни води в ПИ №№66860.184.203, 66860.184.13 - с.Скрав

08 Април 2021   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно хпредложение на община Ботевград за изграждане на водовземна система от четири тръбни кладенци за водовземане на подземни води в ПИ №№ 66860.172.179, 66860.172.204 и 66860

08 Април 2021   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно хпредложение на община Ботевград за изграждане на водовземна система от четири тръбни кладенци за водовземане на подземни води в ПИ №№ 05815.31.304 и 05815.31.303, гр.Боте

08 Април 2021   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение за "Закупуване и въвеждане в експлоатация на мелници и гранулатор за полистерол" в УПИ II, кв. 207, Ботевград на "НАЧЕВ" ООД

05 Март 2021   Прочети ...


Информация за искане на преценяване необходимостта от ОВОС на „МАУС ПС“ ЕООД

06 Ноември 2019   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

15 Август 2019   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на „СЕНСАТА ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

20 Юни 2019   Прочети ...


Съобщение за искане за преценяване необходимостта от ОВОС

21 Май 2019   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на БИОВЕТ АД

20 Май 2019   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

26 Март 2019   Прочети ...