Обяви по ЗООС

ИП за „Преустройство на кафе-аперитив в микропредприятие за производство на пиво"

08 Септември 2022   Прочети ...


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НИКСМЕТАЛ ГРУП ЕООД

01 Август 2022   Прочети ...


Преустройство в микропредприятие за производство на пиво

03 Юни 2022   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на "Прайм и Ко" ЕООД

01 Юни 2022   Прочети ...


Решение № СО-31-ЕО/2022 г. на директора на РИОСВ-София

Съгласно разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) се публикува Решение № СО-31-ЕО/2022 г. от 24.03.2022 г. на директора на РИОСВ-София. 

25 Март 2022   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно намерение на община Ботевград за "Реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Ботевград - Етап II "

Уведомление за инвестиционно намерение на община Ботевград за "Реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Ботевград - Етап II "

20 Януари 2022   Прочети ...


Искане за преценяване необходимостта от ОВОС "Производствена сграда с чисти помещения за производство на принтерни глави"

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда      Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС    I. Информация за контакт с възложителя:  1. Име, постоянен адрес, т...

16 Декември 2021   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение за "Производствена сграда с чисти помещения за производство на принтерни глави" в УПИ V-3040, кв. 218, гр. Ботевград

03 Декември 2021   Прочети ...


Искане за преценяване необходимостта от ОВОС за "Изграждане на нова водовземна система от 6 броя тръбни кладенци в границите на водоснабдителни групи "Краище - 3" и "Краище - 1&

18 Ноември 2021   Прочети ...


Искане за преценяване необходимостта от ОВОС - "Зона за отдих и събития във вилна зона Зелин" на МИГ-Ботевград

29 Септември 2021   Прочети ...