Обяви по ЗООС

Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за "Преустройство и пристройка на детска градина „Детелина“в упи III за детски дом и детски ясли в кв 44 по плана на с. Врачеш община

02 Януари 2024г.   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за "Изграждане на нов учебен корпус на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, находящ се в УПИ II-за училище в кв. 70 по плана на гр. Б

02 Януари 2024г.   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на "ДЖАМБО СВ", с. Гурково

06 Декември 2023г.   Прочети ...


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ НОВАЧЕНЕ - БОЖЕНИЦА

29 Ноември 2023г.   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за спортна площадка - футболно игрище

03 Ноември 2023г.   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на АПС ТРЕЙДИНГ ООД!

26 Октомври 2023г.   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД

17 Октомври 2023г.   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за "Енергийно обновяване на сградата на НЧ "19-ти февруари 1906", с. Скравена, община Ботевград"

28 Април 2023г.   Прочети ...


Уведомление за ИН за "Екстензивно и полуинтензивно отглеждане на риба в яз. Мали лаг"

07 Април 2023г.   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за събиране и предварително третиране на отпадъци."

07 Април 2023г.   Прочети ...