Обяви

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, гр. Ботевград обявява подбор на персонал

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА Обявява подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“. Настоящата об...

14 Ноември 2023   Прочети ...


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПЛАН СМЕТКА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – 2024 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПЛАН СМЕТКА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – 2024 г.На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, уведомявам всички заинтересовани страни, че Община Ботевград ...

14 Ноември 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място за длъжността Инспектор в дирекция „Местни данъци и такси“.

Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността „Инспектор”: 1. Да притежават минимална образователна степен  „Бакалавър”.  2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - не се изис...

10 Ноември 2023   Прочети ...


Съобщение за провеждане на консултации по проект на Доклад за Екологична оценка към Общ устройствен план на община Ботевград

На основание чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 15.10.2023г. – 15.11.2023г. се провеждат консултации по Предварителен проект на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към О...

10 Ноември 2023   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за спортна площадка - футболно игрище

03 Ноември 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г.

  Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г.             Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализи...

03 Ноември 2023   Прочети ...


Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

26 Октомври 2023   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на АПС ТРЕЙДИНГ ООД!

26 Октомври 2023   Прочети ...


Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, гр. Ботевград обявява подбор на персонал

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА Обявява подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“. Настоящата об...

23 Октомври 2023   Прочети ...


З А П О В Е Д №OA-632

З А П О В Е Д                                                                                                                       №OA-632   гр. Ботевград, 19.10.2023 г.           На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и ...

19 Октомври 2023   Прочети ...