Обяви

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021г.

           Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., както следва:               1.1. Раздел III. буква Б. Имоти, коит...

02 Април 2021   Прочети ...


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДВЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ГРАД БОТЕВГРАД

  ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДВЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ГРАД БОТЕВГРАД В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.019-0025-C01 за реализация на проект „Пр...

31 Март 2021   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение за „Реализиране на Етап 1 на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във вилна зона „Зелин“, община Ботевгра

23 Март 2021   Прочети ...


Временни промени в разписанието на обществения транспорт

ВРЕМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИ ЛИНИИ (от 24.03.2021 г.)    БОТЕВГРАД – СОФИЯ:                                          СОФИЯ – БОТЕВГРАД  Делнично и празнично:                                            Делнично и празнично:   6.00 ч. - „Милпет...

23 Март 2021   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването за София-област за периода 22-26.03.2021

      Уважаеми клиенти,      ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   п...

19 Март 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявава свободни работни места на длъжност "Хигиенист/чистач"

В качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0035 „Патронажна грижа + в Община Ботевград“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура  BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, Община Ботевград   ОБЯВЯВА своб...

16 Март 2021   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването за София-област за периода 15-19.03.2021

Уважаеми клиенти,      ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна...

15 Март 2021   Прочети ...


Проект на Заповед за обявяване на защитена зона BG0001042 - "Искърски пролом - Ржана"

15 Март 2021   Прочети ...


Проект на Заповед за обявяване на защитена зона BG0001043 - "Етрополе - Байлово"

15 Март 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Инспектор” към Дирекция „Местни данъци и такси“

Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността „Инспектор”: 1. Да притежават минимална образователна степен  „Бакалавър”.  2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - не се изис...

12 Март 2021   Прочети ...