Обяви

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военнаслужба на лица, завършили граждански средни или висши училища в странатавъв военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизонитеСофия, Стара Загора, Хаск...

16 Юли 2020   Прочети ...


ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ „УШИРЯВАНЕ НА ПЕШЕХОДНАТА АЛЕЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОАЛЕЯ ПО ЮЖНАТА СТРАНА НА бул. БЪЛГАРИЯ, гр. БОТЕВГРАД“

  На 22 юли 2020г. /сряда/ от 17:00ч., в зала „Ботевград“, ще се проведе обществено обсъждане на идеен проект за „Уширяване на пешеходната алея и изграждане на велоалея по южната страна на бул. България, гр. Ботевград“.  Ръководството на община Б...

15 Юли 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2020г.

              Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., както следва:          Раздел ІІІ. Буква А. Имоти, които общин...

14 Юли 2020   Прочети ...


О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 23.09.2020 г. и 24.09.2020 г. в Н

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 23.09.2020 г. и 24.09.2020 г. в Националната гвардейска част – гр. София 1. Със ...

13 Юли 2020   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на София-област за периода 06-10.07.2020

Уважаеми клиенти,     ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности,  свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,  подмяна на е...

06 Юли 2020   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 03.07.2020г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 03.07.2020г.   № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Магистър фармацевт гр.Ботевград Висше 2 Химик-аналитик гр.Ботевград Висше 3 Учител, детска градина гр.Ботевград Ср...

06 Юли 2020   Прочети ...


Свободни места за 2-ро класиране за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на град Ботевград през учебната 2020/2021 година

Свободни места за 2-ро класиране за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на град Ботевград през учебната 2020/2021 година ОУ "Н.Й.Вапцаров" - 5ОУ "Васил Левски" - 10

01 Юли 2020   Прочети ...


Планирани прекъсвания за Софийска област за периода 29.06-03.07.2020

Уважаеми клиенти,    ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на елек...

27 Юни 2020   Прочети ...


Списък на класираните ученици за първи клас в град Ботевград на I-во класиране за учебната 2020/2021г.

Списък на класираните ученици за първи клас в град Ботевград на I-во класиране за учебната 2020/2021г. - вижте в прикачения файл.

22 Юни 2020   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че д...

22 Юни 2020   Прочети ...