Обяви

Уведомление за инвестиционно предложение на "Прайм и Ко" ЕООД

01 Юни 2022   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 13.05.2022г.

  № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Охранител гр.Ботевград Средно 2 Обслужващ, магазин гр.Ботевград Средно 3 Строителен техник, проектно-технически отдел гр.Ботевград Висше 4 Работник, товаро-разтоварна дейност гр.Ботевград Средно 5 Помо...

23 Май 2022   Прочети ...


Съобщение на Областна дирекция „Земеделие“ - София област за провеждане на годишни технически прегледи на земеделска и горска техника

20 Май 2022   Прочети ...


Обявление подбор на персонал за социалната услуга център за обществена подкрепа, град Ботевград

  ОБЯВЛЕНИЕ ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА, ГРАД БОТЕВГРАД В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.019-0025-C01 за реализация на проект „Предос...

17 Май 2022   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 13.05.2022г.

    № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Охранител гр.Ботевград Средно 2 Обслужващ, магазин гр.Ботевград Средно 3 Строителен техник, проектно-технически отдел гр.Ботевград Висше 4 Работник, товаро-разтоварна дейност гр.Ботевград Средно 5 По...

16 Май 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г., както следва:   Раздел VI. Описание на имотите, които Общината има намерение...

10 Май 2022   Прочети ...


О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка.

04 Май 2022   Прочети ...


Заповед за принудително преместване на ИУМПС за 2022

20 Април 2022   Прочети ...


Общинско предприятие „Туризъм“ – Ботевград обявява свободно работно място за длъжността „Работник поддръжка“

Общинско предприятие „Туризъм“ – Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Работник поддръжка“. Срок за подаване на документите 19.04.2022 г. до 29.04.2022г. включително. Месторабота: с. Боженица, община Ботевград С...

18 Април 2022   Прочети ...


Заповед ОА-172/15.04.2022г. за определяне на пожароопасен сезон

15 Април 2022   Прочети ...