Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 26.1...

25 Септември 2020   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА OБЩИНА БОТЕВГРАД

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 26.1...

25 Септември 2020   Прочети ...


Писмо на Областна дирекция „Земеделие“ – София област, относно график за предстоящо провеждане на годишни технически прегледи на земеделска и горска техника

23 Септември 2020   Прочети ...


Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите - Изх.№PP-04-75-/5/21.09.2020г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“

23 Септември 2020   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на София област за периода 21-25.09.2020

Уважаеми клиенти,    ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на елек...

18 Септември 2020   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 18.09.2020г.

№ по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Продавач-консултант гр.Ботевград Средно 2 Зареждач, промишлено производство (ръчно) гр.Ботевград Средно 3 Монтажник, метални конструкции гр.Ботевград Средно 4 Машинен оператор, обработка на метал/метални...

18 Септември 2020   Прочети ...


Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите - Изх.№PP-04-73/3/14.09.2020г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“

15 Септември 2020   Прочети ...


Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите - Изх.№PP-04-74/3/11.09.2020г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“

14 Септември 2020   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на София-област за периода 14-18.09.2020

Уважаеми клиенти,    ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на елек...

11 Септември 2020   Прочети ...


Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите - Изх.№PP-04-84-/4/08.09.2020г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“

09 Септември 2020   Прочети ...