Обяви

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ПАРКИНГ И БЕНЗИНОСТАНЦИЯ

04 Юни 2024г.   Прочети ...


Заповед №ОА-231/03.06.2024г. за определяне настъпването на пожароопасен сезон за 2024г.

Заповед №ОА-231/03.06.2024г. за определяне настъпването на пожароопасен сезон за 2024г.

03 Юни 2024г.   Прочети ...


Информация за спортните клубове, които са одобрени за финансовото подпомагане за 2024 год. от община Ботевград

                           На основание чл. 12, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Ботевград /Наредбата/, публикуваме Списък на спортните клубове, които ще бъдат подпомогнати и размера на...

23 Май 2024г.   Прочети ...


Решение на Министерски съвет за отчуждаване на имоти – частна собственост за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на участък от Път I-1 (Е-79) „Мездра – Ботевград от км 194+164.86 на т

23 Май 2024г.   Прочети ...


Съобщение на Протокол №1, №2 и №3 за определяне на обезщетение по реда на чл. 210 от ЗУТ, във връзка с учредяване на сервитут при реконструкция на инженерни мрежи, по реда на чл. 193 от ЗУТ в землищат

На осн. 18а, ал. 10 от АПК се съобщават Протокол №1, №2 и №3 за определяне на обезщетение по реда на чл. 210 от ЗУТ, във връзка с учредяване на сервитут при реконструкция на инженерни мрежи, по реда на чл. 193 от ЗУТ в землищата на с. Новачене, с....

21 Май 2024г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява конкурс за избор на управител на ЦНСТДМУ "Д-р Иван Цветков"

Община Ботевград, в качеството си на доставчик на социалните услуги, обявява конкурс за избор на управител на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания“ ,,Д-р Иван Цветков“. Приемът на документи за кандидатстване стартира ...

20 Май 2024г.   Прочети ...


Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народно събрание на 9 юни 2024 г.

      ЦИК Избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание - 9 юни 2024 Разяснителна кампания Анимирани видеоклипове – със субтитри   Избори за членове на Европейски парламент от Република България през юни 2024 г.   Кой...

16 Май 2024г.   Прочети ...


Уведомление за промяна в инвестиционно предложение на община Ботевград - улици в с. Литаково

Уведомление за промяна в инвестиционно предложение на община Ботевград за „Улици в населените места на община Ботевград, село Литаково - улица "6-ти септември", о.т. 117-о.т. 270-о.т. 231 - Промяна по чл. 154 от ЗУТ

16 Май 2024г.   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за възстановителни работи на отводнителни съоръжения - в.з. Зелин

Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Възстановителни работи на отводнителни съоръжения за предотвратяване на наводнения в урбанизираната територия на в.з. Зелин, гр. Ботевград“

16 Май 2024г.   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за "Укрепване и подобряване на хидравличната проводимост на р. Новаченка"

Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за "Укрепване и подобряване хидравличната проводимост на р. Новаченка  в чертите на с. Новачене", общ. Ботевград"

16 Май 2024г.   Прочети ...