Обяви

Инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за твърдофазна ферментация и монтиране на вакуум барабанен филтър“ в поземлен имот с идентификатор 05815.303.27, площадка на „Биовет“ АД, гр.Ботевград

27 Декември 2019   Прочети ...


Заповеди и карти на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за община Ботевград по землища

17 Декември 2019   Прочети ...


Планирани прекъсвания за София област за периода 16-20.12.2019

13 Декември 2019   Прочети ...


Проект №BG16M1OP002-4.0020-0001 „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време“

10 Декември 2019   Прочети ...


Планирани прекъсвания за Софийска област за периода 09-13.12.2019

06 Декември 2019   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 05.12.2019г.

№ Длъжност Месторабота Образование 1 Психолог гр.Ботевград Висше 2 Монтажник, електронни елементи гр.Ботевград Средно 3 Оператор, въвеждане на данни гр.Ботевград Средно 4 Машинен оператор, опаковане/увиване гр.Ботевград Средно ...

05 Декември 2019   Прочети ...


Заповед във връзка с традиционно значително намаляване на децата, посещаващи детски градини в дните между Коледно-Новогодишните празници

Заповед на осн. чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с традиционно значително намаляване на децата, посещаващи детски градини в дните между Коледно-Новогодишните празници.

04 Декември 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Главен експерт към отдел „Териториално и селищно устройство“

Изисквания за заемане на Главен експерт: 1. Образование – висше, минимална образователна степен „бакалавър”.2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 2 години.3. Допълнителни изисквания - компютърна грамотност - MS Office, да позн...

03 Декември 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжност: Специалист в отдел „Териториално и селищно устройство“

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование: средно / средно-техническо 2. Професионален опит: не се изисква 3. Качества: работа в екип, комуникативни умения и професионална компетентност.4. Допълнителни изисквания: компютърна гр...

03 Декември 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Инспектор” към Дирекция „Местни данъци и такси“

Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността „Инспектор”: 1. Да притежават минимална образователна степен  „Бакалавър”. 2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - не се изиск...

03 Декември 2019   Прочети ...