Обяви

Заповеди за забрана на селсксостопанскси животни в горски територии на ТП ДГС - Ботевград и ТП ДЛС - Витиня

10 Март 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., както следва:         1.1. Раздел III. буква А. Имоти, които община Ботевгра...

10 Март 2021   Прочети ...


Заповед на кмета на община Ботевград във връзка с разпространението на COVID-19

05 Март 2021   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение за "Закупуване и въвеждане в експлоатация на мелници и гранулатор за полистерол" в УПИ II, кв. 207, Ботевград на "НАЧЕВ" ООД

05 Март 2021   Прочети ...


Планирани прекъсвания за Софийска област град за периода 08-12.03.2021

Уважаеми клиенти,    ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на елек...

05 Март 2021   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 26.02.2021г.

    № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Отговорник, спомагателни дейности с.Трудовец Висше 2 Охранител гр.Ботевград Средно 3 Монтажник, електронни елементи гр.Ботевград Средно 4 Монтажник, производствен контрол гр.Ботевград Средно 5 Монта...

05 Март 2021   Прочети ...


Информационен лист по договор №BG05M9OP001-6.002-0035

Административен договор №BG05M9OP001-6.002-0035 - „Патронажна грижа + в Община Ботевград“ по процедура „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

02 Март 2021   Прочети ...


Община Ботевград стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Община Ботевград в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А от 04.01.2021г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „...

01 Март 2021   Прочети ...


Община Ботевград стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Община Ботевград в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А от 04.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален аси...

01 Март 2021   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването за София-област за периода 01-05.03.2021

Уважаеми клиенти,    ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна н...

26 Февруари 2021   Прочети ...