Обяви

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на София-област за периода 24-28.08.2020

  Уважаеми клиенти,    ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на ел...

21 Август 2020   Прочети ...


Заповед ОА-628/20.08.2020 г. на кмета Иван Гавалюгов във връзка с готвенето на храна за яслените групи във филиал "Детелина" към ДГ "Иглика"- гр. Ботевград

Заповед ОА-628/20.08.2020 г. на кмета на община Ботевград Иван Гавалюгов във връзка с готвенето на храна за яслените групи във филиал "Детелина" към ДГ "Иглика" - гр. Ботевград.

21 Август 2020   Прочети ...


Заповед ОА-627/20.08.2020 г. на кмета Иван Гавалюгов във връзка с почистването и дезинфекцията на помещенията в детските заведения в Община Ботевград през новата учебна 2020/2021 г.

Заповед ОА-627/20.08.2020 г. на кмета на Иван Гавалюгов във връзка с почистването и дезинфекцията на помещенията в детските ясли и детските градини в Община Ботевград за новата 2020/2021 учебна година.

21 Август 2020   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИКАТА И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

                На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и ор...

21 Август 2020   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 18.0...

18 Август 2020   Прочети ...


Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година

Преброяването на населението и жилищния фонд е най-мащабното изчерпателно статистическо изследване и един от основните източници за събиране на данни за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд в страната. Целта на преброяването е да...

17 Август 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2020г.

               Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., както следва:          Раздел ІІІ. Буква Б. Имоти, които общи...

17 Август 2020   Прочети ...


Планирани прекъсвания за Софийска област за периода 17-21.08.2020

 Уважаеми клиенти,  ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на елект...

14 Август 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжност: Специалист в отдел „Териториално и селищно устройство“

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжност: Специалист в отдел „Териториално и селищно устройство“ Минимални изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование: средно / средно-техническо.  2. Професионален опит...

11 Август 2020   Прочети ...


Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите - Изх.№PP-04-33-/5/07.08.2020г. на Басейнова дирекция „Дунавски район

10 Август 2020   Прочети ...