Обяви

Годишни технически прегледи на земеделска и горска техника

26 Февруари 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2020г.

         Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., както следва:          Раздел ІІІ. Описание на имотите , които общ...

25 Февруари 2020   Прочети ...


Планирани прекъсвания за София-област за периода 24-28.02.2020

23 Февруари 2020   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 21.02.2020г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 21.02.2020г. № по ред Длъжност Месторабота Образование1 Психолог гр.Ботевград Висше2 Учител, начален етап на основното образование гр.Ботевград Висше3 Охранител гр.Ботевград...

21 Февруари 2020   Прочети ...


Документи за предстояща инспекция на ДГ "Детелина", с. Скравена

Документи за предстояща инспекция на ДГ "Детелина", с. Скравена.

20 Февруари 2020   Прочети ...


Заповед за забрана на паша в горски територии

19 Февруари 2020   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 14.02.2020г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 14.02.2020г. № по ред Длъжност Месторабота Образование1 Психолог гр.Ботевград Висше2 Охранител гр.Ботевград Средно3 Склададжия гр.Ботевград Средно4 Чистач/ Хигиенист гр.Боте...

18 Февруари 2020   Прочети ...


Общински план за младежта в Община Ботевград - 2020 г.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД - 2020 Г. В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ.  

17 Февруари 2020   Прочети ...


СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БОТЕВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

  СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БОТЕВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА     Приета с Решение №7 от 30.01.2020г. на Общински съвет - Ботевград   Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   1. С тази система се о...

17 Февруари 2020   Прочети ...


Планирани прекъсвания за София област за периода 17-21.02.2020

14 Февруари 2020   Прочети ...