Обяви

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

09 Ноември 2021   Прочети ...


ВРЕМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИ ЛИНИИ (от 01.11.2021 г.)

ВРЕМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИ ЛИНИИ считано от 01.11.2021 г.    БОТЕВГРАД – СОФИЯ:                                          СОФИЯ – БОТЕВГРАД  Делнично и празнично:                                            Делнично и празнично:   6.00 ч. - „...

29 Октомври 2021   Прочети ...


Заповеди за прекратяване на туристическа дейност

25 Октомври 2021   Прочети ...


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД             Във връзка с договор BG05M9OP001-6.002-0035-С01 „Патронажна грижа +  в Община Ботевград“  по процедура BG05M9OP001-6.002 на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представяме следното:   ОБЯВЛЕНИЕ ЗА П...

25 Октомври 2021   Прочети ...


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА „ДЕТСКИ КЪТ“ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

  В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.096-0078-C01 за реализация на проект “Обособяване на детски кът за деца на служители на Община Ботевград“ по процедура чрез подбор на проекти ...

18 Октомври 2021   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА OБЩИНА БОТЕВГРАД

  На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 15...

15 Октомври 2021   Прочети ...


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД             Във връзка с договор BG05M9OP001-6.002-0035-С01 „Патронажна грижа +  в Община Ботевград“  по процедура BG05M9OP001-6.002 на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представяме следното:   ОБЯВЛЕНИЕ ЗА П...

15 Октомври 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове за продажба на общински недвижими имоти.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Раздел ІІІ.Б. в Програма за управление и разпореждане с имоти-о...

07 Октомври 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Раздел ІІІ.Б. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска со...

06 Октомври 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове за продажба на общински недвижими имоти.

Община Ботевград на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Раздел ІІІ.Б. Имоти, които Община Ботевград има готовност да продаде или ...

06 Октомври 2021   Прочети ...