Обяви

Уведомление за инвестиционно предложение от МРРБ

19 Юли 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г.

 Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г., както следва:             Раздел III. Буква Б. „Имоти, които Община Ботевгр...

12 Юли 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г., както следва:             1. Раздел III. Буква Б. „Имоти, които Община Ботев...

11 Юли 2023   Прочети ...


провеждане на конкурс за приемане на военна служба

10 Юли 2023   Прочети ...


Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

03 Юли 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място за длъжността Главен експерт „Опазване на обществения ред“ в отдел „Контрол по сигурността и обществен ред“.

Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността  Главен експерт „Опазване на обществения ред“ към отдел „Контрол по сигурността и обществен ред“ Изисквания за заемане на длъжността  Главен експерт „Опазване на общ...

03 Юли 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място за длъжността Главен експерт „Опазване на околната среда и управление на отпадъците” в отдел „Управление на проекти и програми“.

Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността Главен експерт „Опазване на околната среда и управление на отпадъците” към Отдел „Управление на проекти и програми”   Изисквания за заемане на длъжността Главен експе...

03 Юли 2023   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 30.06.2023г.

02 Юли 2023   Прочети ...


Община Ботевград ще проведе обществено обсъждане на проект за изменение на подробния устройствен план на територията на ЖК „ЮГ“ (бивш двор на „ТКЗС“) със собствениците на имоти в тази територия.

На 05.07.2023г. (сряда) от 17:00ч. в зала „Ботевград“ е насрочено обществено обсъждане на проекта за изменение на подробния устройствен план на територията на ЖК „ЮГ“ (бивш двор на „ТКЗС“). Графичната част на проекта е прикачена към настоящето съо...

27 Юни 2023   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 16.06.2023г.

20 Юни 2023   Прочети ...