Обяви

ДИРЕКЦИЯ  „БЮРО ПО  ТРУДА ”За Вас работодатели и безработни лица

Информираме ви, че на 21.07.2020г. /вторник/ и 23.07.2020г. /четвъртък/ ще се проведе информационна кампания на открито за бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка” относно прилагането на антикризисни мерки в подкрепа на работодателите за насърчаване и...

20 Юли 2020   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на София-област за периода 20-24.07-2020

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности,  свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,  подмяна на електромери,  ремонт на...

17 Юли 2020   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 17.07.2020г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 17.07.2020г.   № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Магистър фармацевт гр.Ботевград Висше 2 Химик-аналитик гр.Ботевград Висше 3 Учител, детска градина гр.Ботевград Ви...

17 Юли 2020   Прочети ...


О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военнаслужба на лица, завършили граждански средни или висши училища в странатавъв военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизонитеСофия, Стара Загора, Хаск...

16 Юли 2020   Прочети ...


ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ „УШИРЯВАНЕ НА ПЕШЕХОДНАТА АЛЕЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОАЛЕЯ ПО ЮЖНАТА СТРАНА НА бул. БЪЛГАРИЯ, гр. БОТЕВГРАД“

  На 22 юли 2020г. /сряда/ от 17:00ч., в зала „Ботевград“, ще се проведе обществено обсъждане на идеен проект за „Уширяване на пешеходната алея и изграждане на велоалея по южната страна на бул. България, гр. Ботевград“.  Ръководството на община Б...

15 Юли 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2020г.

              Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., както следва:          Раздел ІІІ. Буква А. Имоти, които общин...

14 Юли 2020   Прочети ...


О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 23.09.2020 г. и 24.09.2020 г. в Н

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 23.09.2020 г. и 24.09.2020 г. в Националната гвардейска част – гр. София 1. Със ...

13 Юли 2020   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на София-област за периода 06-10.07.2020

Уважаеми клиенти,     ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности,  свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,  подмяна на е...

06 Юли 2020   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 03.07.2020г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 03.07.2020г.   № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Магистър фармацевт гр.Ботевград Висше 2 Химик-аналитик гр.Ботевград Висше 3 Учител, детска градина гр.Ботевград Ср...

06 Юли 2020   Прочети ...


Свободни места за 2-ро класиране за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на град Ботевград през учебната 2020/2021 година

Свободни места за 2-ро класиране за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на град Ботевград през учебната 2020/2021 година ОУ "Н.Й.Вапцаров" - 5ОУ "Васил Левски" - 10

01 Юли 2020   Прочети ...