Обяви

Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти.

Община Ботевград на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Раздел ІІІ.Б. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска со...

05 Май 2020   Прочети ...


170 жители на община Ботевград от днес получават топъл обяд

  Кметът на община Ботевград Иван Гавалюгов подписа договор с Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика за финансиране на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Ботевград“ по програма „Целево подпома...

04 Май 2020   Прочети ...


Планирани присъединявания за София-област за периода 04-08.05.2020

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД не извършва планирани ремонти  по електроразпределителната мрежа oт 15.03.2020 г. Компанията осъществява единствено аварийни и превантивни ремонти по спешност и в условия на извънредно положение, за да поддържа наде...

30 Април 2020   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение за корекция коритото на р. Касица, с. Трудовец

28 Април 2020   Прочети ...


ЧЕЗ ЕЛЕКТРО ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВЕ ПРИ ЗАТРУДНЕНИЯ С ПЛАЩАНЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ТОК

Изготвянето на споразумение за разсрочено плащане става след оценка на спецификата на потребление на клиента и възможностите му за изплащане на натрупаните задължения по съгласуван между двете страни график За клиентите, изпитващи временни затрудн...

27 Април 2020   Прочети ...


ОБЩИНА БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

ОБЩИНА БОТЕВГРАДВъв връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.101-0114 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ботевград и Община Мирково” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.10...

24 Април 2020   Прочети ...


ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВИШАВА СТЕПЕНТА НА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАКЦИЯ НА СВОИТЕ ЕКИПИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРАЗНИЦИ

Компанията провери всички електроенергийни съоръженията в болниците ЧЕЗ Разпределение България повишава степента на готовност на своите екипи във връзка предстоящите Великденски празници. При необходимост от подпомагане на дейността на екипите на ...

16 Април 2020   Прочети ...


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

  Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда     ДО ДИРЕКТОРА НА  РИОСВ - СОФИЯ                                                         УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиц...

14 Април 2020   Прочети ...


ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ МОБИЛИЗИРА СЛУЖИТЕЛИ ЗА РАБОТА ПРЕЗ НОЩТА

В интерес на гражданите и икономиката компанията ще присъединява нови клиенти в малките часове на денонощието. В подкрепа на бизнеса и гражданите ЧЕЗ Разпределение България предприема мерки за  изпълнението на заявки за нови присъединявания към ел...

09 Април 2020   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 03.04.2020г.

№ по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Магистър фармацевт гр.Ботевград Висше2 Работник, товаро-разтоварна дейност гр.Ботевград Средно3 Охранител гр.Ботевград Средно4 Общ работник, оранжерия/парник гр.Ботевград Основно ОБЯВЕНИТЕ  МЕСТА ОТ ЕВРО...

03 Април 2020   Прочети ...