Обяви

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 12.08.2022г.

  № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Учител, детска градина гр.Ботевград Висше 2 Техник, робот гр.Ботевград Средно 3 Медицинска сестра гр.Ботевград Висше/Полувисше 4 Монтажник, електронни елементи гр.Ботевград Средно 5 Монтажник, електрон...

13 Август 2022   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ОБРЕДНИТЕ ЗАЛИ ТЕРИТОРИЯТА НА OБЩИНА БОТЕВГРАД

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс (АПК) и чл. 26, ал. 1 - 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че в законоустановения 30 – дне...

11 Август 2022   Прочети ...


ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности ККИПКО

10 Август 2022   Прочети ...


Избори за народни представители 02 октомври 2022 г.

   Симулатор машинно гласуване 2 октомври 2022 г.   Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина Как да гласуваш с машина – стъпка по стъпка

06 Август 2022   Прочети ...


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НИКСМЕТАЛ ГРУП ЕООД

01 Август 2022   Прочети ...


ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 25.07.2022г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА    № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Техник, робот гр.Ботевград Средно 2 Медицинска сестра гр.Ботевград Висше/Полувисше 3 Монтажник, електронни елементи гр.Ботевград Средно 4 Монтажник, електронни елементи гр.Ботев...

25 Юли 2022   Прочети ...


Обявление за провеждане на подбор на персонал за две социални услуги в град Ботевград

  В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.019-0025-C01 за реализация на проект „Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства в община Ботевград” ...

25 Юли 2022   Прочети ...


Заповеди за комисии по чл.37В от ЗСПЗЗ за формиране на масиви за ползване за обработваеми земи за стопанската 2022/2023г. в землищата на територията на община Ботевград

22 Юли 2022   Прочети ...


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗОНИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. БОТЕВГРАД, В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЗПОЛОЖЕНИЕТО Й СПРЯМО СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО

На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам всички заинтересовани страни, че Община Ботевград открива производство по издаване на общ административен акт. Община Ботевград предлага Общински съвет - Ботевград да вземе ре...

22 Юли 2022   Прочети ...


Писмено уведомление ИУМПС

Писмено уведомление ИУМПС

19 Юли 2022   Прочети ...