Обяви

Съобщение на Областна дирекция „Земеделие“ - София област за провеждане на годишни технически прегледи на земеделска и горска техника

25 Май 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда, за срок от 10 години, на земеделски имоти – общинска собственост, находящи се в землищата на гр. Ботевград и с. Литаков

23 Май 2023   Прочети ...


Уведомление за намерението на Община Ботевград да именува улица

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НАМЕРЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ДА ИМЕНУВА УЛИЦА В ГР.БОТЕВГРАД  На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам всички заинтересовани страни, че Община Ботевград открива производство по издаване на общ админи...

22 Май 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място за длъжността Главен експерт „Опазване на обществения ред“ в отдел „Контрол по сигурността и обществен ред“

Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността  Главен експерт „Опазване на обществения ред“ към отдел „Контрол по сигурността и обществен ред“   Изисквания за заемане на длъжността  Главен експерт „Опазване на о...

22 Май 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място за длъжността Главен специалист „Каса“ в дирекция „МДТ“

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността: Главен специалист „Каса“ в Дирекция „Местни данъци и такси“ Минимални изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование: Средно. 2. Минимален професионален опит за ...

22 Май 2023   Прочети ...


Световен ден за борба с хипертонията - 17 май 2023 г.

Световният ден за борба с хипертонията се отбелязва всяка година на 17 май.  Целта на неговото честване е повишаване информираността на населението за хипертонията /високото кръвно налягане/ – ролята на превенцията, усложненията, ранната диагности...

17 Май 2023   Прочети ...


Обява за работа в РСВП-София

12 Май 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинска собственост и чл. 31, чл. 32 и чл. 79 от НРПУРОИ, Програма за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост в община Ботевград през 2023 г., приета с Решен...

11 Май 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място за длъжността „Инспектор“ в дирекция „МДТ“.

Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността „Инспектор” към Дирекция  „Местни данъци и такси“   Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността „Инспектор”:...

11 Май 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г., както следва:  1. Раздел III. Буква Б. „Имоти, които Община Ботевград има го...

10 Май 2023   Прочети ...