Търгове

Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на част от имот -  общинска собственост

Община Ботевград на основание на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост, чл. 20, ал. 1 и ал. 2 и чл. 79 от НРПУРОИ, Програма ...

14 Октомври 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на част от имот -  общинска собственост

           Община Ботевград на основание на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост, чл. 20 и чл. 79 от НРПУРОИ, Програма за у...

09 Октомври 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост

Община Ботевград на основание на основание  чл.14, ал. 2,  от Закона за  общинска собственост и чл. 79 от Наредба за реда за придобиване, управлени...

29 Септември 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на употребявани материални активи.

Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на употребявани материални активи.          Община Ботевград на основание чл. ...

02 Септември 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждан...

26 Август 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждан...

26 Август 2020   Прочети ...


     Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост

           Община Ботевград на основание чл.14, ал. 7,  от Закона за  общинска собственост и  чл. 14, ал. 2 и ал. 3 и 79 от НРПУОИ, във връзка с Ра...

20 Август 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост.

  Община-Ботевград, на основание  чл.14, ал. 7 и ал. 8  от Закона за  общинска собственост и чл. 14, ал. 2, ал. 3 и чл. 79 от НРПУОИ, във връзка с ...

20 Август 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове за отдаване под наем на земеделски  земи за срок от една година

Община Ботевград на основание на основание  чл.14, ал 2 и ал. 7 от Закона за  общинска собственост и чл. 79 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в...

10 Август 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на част от имот -  общинска собственост

Община Ботевград на основание на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 79 от НРПУОИ, Програма за управление и разпореж...

29 Юли 2020   Прочети ...