Търгове

Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущ...

22 Февруари 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове за продажба на общински недвижими имоти.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпорежда...

15 Февруари 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени, част от имоти – общинска собственост

Община Ботевград на основание чл.14, ал 2 и ал. 7 от Закона за  общинска собственост и  чл. 14, ал. 2, чл. 20 и чл. 79 от НРПРУОИ, във връзка с Раз...

02 Февруари 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждан...

12 Януари 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , ...

17 Декември 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, част от недвижим имот – общинска собственост 

Община Ботевград на основание чл.14, ал 2,  от Закона за  общинска собственост и чл. 79 от НРПУРОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управл...

08 Декември 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове за отдаване под наем на помещения, части от имот – частна общинска собственост

Община Ботевград на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост...

26 Ноември 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинс...

24 Ноември 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на строителни материали.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 66 и чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и ра...

23 Ноември 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпорежда...

19 Ноември 2021   Прочети ...