Търгове

Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост.

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Ботевград през 2022 г., приета с Решение...

27 Септември 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен, част от недвижим имот – публична общинска собственост.

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Ботевград през 2022 г., приета с Решен...

27 Септември 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда, за срок от 10 години, на земеделски имоти – общинска собственост, находящи се в землището на с. Врачеш.

Община Ботевград, на основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 31 и чл. 32 от НРПУРОИ, във връзка с Раздел ІІІ.Д. Описани...

21 Септември 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 1 /една/ стопанска година

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 79 от НРПУРОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма...

21 Септември 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен, част от имот – общинска собственост

           Община Ботевград на основание чл.14, ал 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за  общинска собственост и  чл. 20 и чл. 79 от НРПУРОИ, във връзка с ...

01 Септември 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на рекламни площи – общинска собственост

Община Ботевград на основание чл.14, ал 2, ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от Закона за  общинска собственост и  чл. 17, ал. 1 и ал. 3 и чл. 79 от НРПУРОИ, въ...

30 Август 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове за продажба на общински недвижими имоти.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпорежда...

19 Август 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 1 /една/ стопанска година

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 79 от НРПУРОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма...

03 Август 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждан...

03 Август 2022   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове за продажба на общински недвижими имоти.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпорежда...

28 Юли 2022   Прочети ...